Adam & Eve Arch

Adam & Eve Arch

137-Adam-&-Eve-Arch-(2)(sculpture-copyright-Lou-Klein,-photograph-copyright-Lou-Klein)