Drop of Water

Drop of Water

127-Drop-of-Water-(2)(sculpture-copyright-Lou-Klein,-photograph-copyright-Lou-Klein)