Walking Snail

Walking Snail

138-Walking-Snail-(sculpture-copyright-Lou-Klein,-photograph-copyright-Lou-Klein)