Fetal Position

Fetal Position

139-Fetal-Position-(sculpture-copyright-Lou-Klein,-photograph-copyright-Lou-Klein)