Curly Hair Pin

Curly Hair Pin

141-Curly-Hair-Pin-(sculpture-copyright-Lou-Klein,-photograph-copyright-Lou-Klein)