Tango I

Tango I

39-Tango-I-(2)(sculpture-copyright-Lou-Klein,-photograph-copyright-Leah-Klein)